Zawody strzeleckie z okazji święta 3 maja 2018 - regulamin

Opublikowano: piątek, 27 kwiecień 2018
 • Cel zawodów:
  • propagowanie sportu strzeleckiego wśród sympatyków strzelectwa w województwie Warmińsko-Mazurskim oraz województwach ościennych,
  • rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur,
  • zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym osobom zainteresowanym uprawianiem strzelectwa.
 • Organizatorzy:
  • Strzelecki Klub Sportowy „BIELIK” w Dźwierzutach,
  • Warmińsko-Mazurski Klub Strzelecki „KORMORAN” w Olsztynie,
  • Firma Szkoleniowo – Usługowa „ALMAX” w Olsztynie.
 • Termin i miejsce:
  3 maja 2018 roku. Otwarta strzelnica w Dźwierzutach. Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00.
 • Zasady uczestnictwa:
  Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego w wysokości 20,00 zł od konkurencji. Startowe płatne po przybyciu na strzelnicę. W zawodach mogą uczestniczyć osoby zainteresowane uprawianiem strzelectwa sportowego.
  UWAGA: wszyscy uczestnicy strzelania muszą w trakcie strzelania używać ochronników wzroku (okulary) i słuchu (słuchawki). Organizator nie zapewnia ochronników wzroku i słuchu. Osoby nie posiadające ochronników zostaną niedopuszczone do strzelania.
 • Zasady punktacji, klasyfikacja:
  W zawodach prowadzi się tylko klasyfikację indywidualną.
 • Konkurencje:
  Pistolet sportowy - broń o kal. 5,6 mm (strzelanie w ograniczonym czasie) 20 strzałów ocenianych,
  Cel - 20 metalowych blach
  Broń - własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
  Odległość - 10 do 50 metrów
  Postawa - stojąca
  Sposób przeprowadzenia konkurencji - po komendzie „start” zawodnik przeładowuje broń i ostrzeliwuje metalowe cele (blachy) w dowolnej kolejności
  Czas - max. 2 minuty
  Ocena - za trafienie uznaję się przewrócenie celu metalowego (blachy),
  Klasyfikacja - o zajętym miejscu decyduje ilość przewróconych metalowych celów. Im większa ilość przewróconych blach, tym wyższe miejsce. Blachy przewrócone po komendzie „stop” nie będą brane pod uwagę. W przypadku uzyskania takich samych wyników (miejsca w klasyfikacji od I do VI), o wyższym miejscu decyduje krótszy czas strzelania.
  Pistolet centralnego zapłonu (strzelanie szybkie) 2 x 6 strzałów ocenianych (z wymianą magazynka),
  Cel - 3 tarcze IPSC oraz 2 tarcze neutralne, 12 blach, w tym 6 blach neutralnych,
  Broń - własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
  Dobieg - 7 metrów
  Odległość - 15 i 10 metrów
  Postawa - stojąca, a następnie klęcząca
  Sposób przeprowadzenie konkurencji - na stanowisku startowym zawodnik losuje kartę z kolorem celów neutralnych. Po sygnale z timera zawodnik biegnie 7 metrów do stanowiska nr 1, przyjmuje postawę stojącą, przeładowuje broń i oddaje po dwa strzały do trzech tarcz IDPA, pomiędzy którymi umieszczone są cele neutralne, następnie przemieszcza się do stanowiska nr 2, wymienia magazynek, przyjmuje postawę klęczącą i ostrzeliwuje 6 blach (zawodnik musi zwrócić uwagę, aby nie strzelać do blach neutralnych)
  Klasyfikacja - do uzyskanego czasu strzelania dodaje się sekundy karne: za trafienie w pole A - 0,00 sekund kary, pole C - 2,00 sekundy kary, pole D - 4,00 sekundy kary, nie trafienie w pole punktowe - 6,00 sekund kary, trafienie w cel neutralny - 8,00 sekund kary. O zajętym miejscu decyduje uzyskany czas strzelania wraz z dodanymi karnymi sekundami. Im mniejszy łączny czas, tym wyższe miejsce.
  Przewrócenie blach - 0 sekund kary, nie przewrócenie blachy - 6 sekund kary (za każdą blachę), przewrócenie blachy neutralnej - 8 sekund kary (za każdą blachę).
  Strzelba gładkolufowa (strzelanie w ograniczonym czasie) Ilość naboi - 7 (śrut),
  Cel - metalowy,
  Broń - własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
  Odległość - 8 do 12 metrów
  Postawa - stojąca
  Sposób przeprowadzenie konkurencji zostanie omówiony w dniu zawodów
  Klasyfikacja - do uzyskanego czasu strzelania dodaje się sekundy karne: za trafienie w cel - 0,00 sekund kary, w sytuacji, gdy cel nie zostanie przewrócony lub zniszczony - 5,00 sekund kary. O zajętym miejscu decyduje uzyskany czas strzelania wraz z dodanymi karnymi sekundami. Im mniejszy łączny czas, tym wyższe miejsce.
  Karabin sportowy (przyrządy otwarte typu szczerbinowego bez lunet, np. TOZ, BRNO) Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,
  2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 10 minut (na każdą serię),
  Cel - tarcza olimpijska TS-4
  Broń - własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
  Odległość - 25 metrów
  Postawa - stojąca

  W strzelaniu do tarcz sportowych (konkurencja: karabin sportowy) o kolejności w zawodach decyduje suma punktów uzyskana w trakcie strzelania ocenianego (bez strzałów próbnych).
  W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje większa liczba wewnętrznych 10, następnie ostatnia seria, w dalszej kolejności, większa liczba 10, następnie 9, itd.
  W strzelaniu z ograniczonym czasem sposób klasyfikacji określony jest w opisie danej konkurencji.Broń i amunicja we wszystkich konkurencjach własna.
  W przypadku braku własnej broni, po wcześniejszym uzgodnieniu, istnieje możliwość skorzystania z broni organizatora (za dodatkową opłatą)!
  Uczestnicy zawodów mogą korzystać z przyrządów do obserwacji przestrzelin (lunety, lornetki). Organizator nie zapewnia takich przyrządów.
  Wszyscy uczestnicy zawodów muszą w trakcie strzelania używać ochronniki wzroku i słuchu. Organizator nie zapewnia tych ochronników. Osoby, które nie będą miały ochronników wzroku i słuchu zostaną niedopuszczone do strzelania.
 • Sprawy finansowe:
  • koszty przejazdu i pobytu (ewentualny nocleg i wyżywienie) na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,
  • koszty zakupu amunicji wystrzelonej przez zawodników na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,
  • pozostałe koszty pokrywają organizatorzy.
 • Nagrody:
  • za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej zawodnicy otrzymają okolicznościowe puchary i dyplomy, za miejsca IV-VI zawodnicy otrzymują dyplomy
 • Zawody przeprowadza się w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy PZSS.
 • Zgłoszenia:
  W dniu zawodów.
  Informacje na temat zawodów można uzyskać:
  Albert Dzik
  tel. kom. 607088575
 • Postanowienia końcowe:
  Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi. Zawodnik ma prawo złożyć protest od razu po zakończeniu strzelania w danej konkurencji. Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100,00 zł. W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.

Z poważaniem organizatorzy