Historia klubu

Opublikowano: niedziela, 19 październik 2014

Warmińsko – Mazurski Klub Strzelecki „KORMORAN” powstał 17 czerwca 2003 roku.

W zebraniu założycielskim wzięło udział 17 osób, którym znudził się marazm oraz brak zrzeszeń na terenie Warmii i Mazur zainteresowanych propagowaniem sportu strzeleckiego.

Od początku działalności Klub nastawiony był na uprawiania różnych form strzelectwa t.j.: strzelania dokładne, dynamiczne, rekreacyjne, itp.

WMKS „KORMORAN” został zarejestrowany 10 listopada 2003 roku w Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Nieprowadzących Działalności Gospodarczej.

18 listopada 2003 roku Klub przyjęty został w poczet członków Warmińsko – Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Olsztynie, a 22 listopada 2003 roku wszedł w szeregi Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Warszawie.

Początkowo zawodnicy WMKS „KORMORAN” brali udział w zawodach organizowanych przez inne stowarzyszenia.

W chwili obecnej zawodnicy Klubu mogą korzystać ze strzelnicy krytej oraz otwartej.

Zawodnicy Klubu uczestniczą w zawodach organizowanych nie tylko na terenie Warmii i Mazur, ale również biorą aktywny udział w imprezach ogólnopolskich.

Na mocy postanowienia Walnego Zgromadzenia z dnia 19.01.2014 roku zakres działalności statutowej Klubu został rozszerzony o kolekcjonerstwo broni i militariów.