Puchar Prezesa Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia 2018 - regulamin

Opublikowano: środa, 13 czerwiec 2018
 1. Cel zawodów:
  • propagowanie sportu strzeleckiego,
  • rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur.
 2. Organizator:
  • Warmińsko-Mazurski Klub Strzelecki KORMORAN w Olsztynie,
  • Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia.
 3. Termin i miejsce:
  • 23 czerwca 2018r. (sobota), strzelnica myśliwska w Giżycku;
  • Rozpoczęcie zawodów o godz. 13.00.
 4. Zasady uczestnictwa:
  • W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni w regulaminowym czasie,
  • Opłata startowa 10,00 zł od konkurencji 1,2,5 dla członków WMKS Kormoran,
  • Opłata startowa 15,00 zł od konkurencji 3,4 dla członków WMKS Kormoran,
  • Opłata startowa 30,00 zł od konkurencji dla innych zawodników,
  • Broń i amunicja własna,
  • W przypadku braku własnej broni można skorzystać z broni i amunicji organizatora za dodatkową opłatą.
 5. Zasady punktacji, klasyfikacja:
  • W zawodach prowadzi się tylko klasyfikację indywidualną, oddzielną dla poszczególnych konkurencji.
  • W klasyfikacji indywidualnej, w konkurencjach Psp-20 oraz Pcz-20 w przypadku równej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje większa liczba dziesiątek wewnętrznych we wszystkich seriach, następnie lepszy wynik ostatniej serii. W sytuacji, gdy nadal nie będzie rozstrzygnięcia o wyższym miejscu decyduje większa liczba 10, 9, 8, itd., we wszystkich seriach, danej konkurencji.
  • W konkurencjach Trap-10 oraz Skeet-10 w przypadku równej ilości punktów rozegrana zostanie dogrywka
 6. Konkurencje (open):
  1. Pistolet sportowy (zgodny z regulaminem PZSS) Nieograniczona ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut
  20 strzałów ocenianych w czasie 20 minut (tarcze zawieszone jedna nad drugą)
  Cel: pistoletowa tarcza olimpijska (TS-4)
  Odległość: 25 metrów
  Postawa: stojąca z wolnej ręki lub oburącz
  2. Pistolet centralnego zapłonu (o kalibrze 7,62 - 11,43) Nieograniczona ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut
  20 strzałów ocenianych w czasie 20 minut (tarcze zawieszone jedna nad drugą)
  Cel: pistoletowa tarcza olimpijska (TS 4)
  Odległość: 25 metrów
  Postawa: stojąca z wolnej ręki lub oburącz
  3. Trap-10 - strzelba zgodna z regulaminem (maksymalna dł. komory nabojowej 76mm, kaliber maksymalnie 12) Możliwość oddania 2 strzałów próbnych
  Do każdego rzutka oddawany jest tylko jeden strzał
  Rzutek uważa się za trafiony kiedy zostanie oderwany od niego widoczny kawałek
  Za trafienie rzutka nalicza się 5 pkt
  Strzelanie odbywa się ze środkowego stanowiska
  4. Skeet-10 - strzelba zgodna z regulaminem (maksymalna dł. komory nabojowej 76mm, kaliber maksymalnie 12) Możliwość oddania 2 strzałów próbnych
  Do każdego rzutka oddawany jest tylko jeden strzał
  Rzutek uważa się za trafiony kiedy zostanie oderwany od niego widoczny kawałek
  Za trafienie rzutka nalicza się 5 pkt
  Strzelanie odbywa się ze środkowego stanowiska (5 rzutków z małej i 5 rzutków z dużej budki)
  5. Karabin centralnego zapłonu - otwarte przyrządy celownicze 3 strzały próbne w czasie 3 minut
  10 strzałów ocenianych w czasie 10 minut
  Cel: tarcza NT – 23p
  Odległość: 100 m
  Postawa: leżąca z wykorzystaniem podpórki
 7. Nagrody:
  • za zajęcie miejsca I-III w każdej konkurencji zawodnicy otrzymają puchary, a za miejsca I – VI dyplomy
 8. Sprawy finansowe:
  • koszty przejazdu i pobytu (ewentualny nocleg i wyżywienie) na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy
 9. Zgłoszenia:
  • Zgłoszenia uczestnictwa w zawodach należy podać do godziny 14.30 w dniu odbywania się zawodów.
 10. Postanowienia końcowe:
  • Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi, a w sprawach regulaminu PZSS, sędziemu głównemu zawodów.
  • Startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów przez złożenie podpisu na metryczce.
  • Startujący oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r. z późn. zmianami) przez WMKS Kormoran oraz wykorzystanie jego wizerunku na wszystkich polach, co poświadcza podpisem na metryczce.
  • Zawodnik ma prawo złożyć pisemny protest w momencie spisywania wyników przez sędziego do metryki strzelania.
  • Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości statutowej
  • W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.

Z poważaniem organizatorzy