Zawody o mistrzostwo WMKS „Victoria Wiedeńska” 2018 - regulamin

Opublikowano: czwartek, 14 wrzesień 2017
 1. Cel zawodów:
  • propagowanie sportu strzeleckiego wśród strzelców powszechnych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz województw ościennych,
  • rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur,
  • zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie strzelcom powszechnym.
 2. Organizatorzy:
  • Warmińsko-Mazurski Klub Strzelecki KORMORAN w Olsztynie,
  • Firma Szkoleniowo-Usługowa ALMAX w Olsztynie.
 3. Termin i miejsce:
  • 9 września 2018r., strzelnica FSU ALMAX w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 15
  • Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00
 4. Zasady uczestnictwa:
  • Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego w wysokości 10,00 zł od konkurencji (członkowie WMKS „KORMORAN”)
  • Zawodnicy innych klubów oraz kandydaci do WMKS „KORMORAN” ponoszą opłatę startową 30,00 zł od konkurencji
  • Startowe płatne po przybyciu na strzelnicę
  • W zawodach mogą uczestniczyć osoby zainteresowane uprawianiem strzelectwa sportowego
 5. Zasady punktacji, klasyfikacja:
  • W zawodach prowadzi się tylko klasyfikację indywidualną
  • W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje większa liczba centralnych 10, następnie ostatnia seria, w dalszej kolejności, większa liczba 10, następnie 9, itd
  • W przypadku konieczności kalibrowania, przestrzelina oceniana będzie kalibrem, z którego strzelał dany zawodnik
 6. Konkurencje:
  1. Pistolet sportowy (zgodny z regulaminem PZSS) Nieograniczona ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut
  2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 15 minut (tarcze zawieszone jedna nad drugą)
  Cel: pistoletowa tarcza olimpijska (TS-4)
  Broń: własna lub, po wcześniejszym uzgodnieniu, organizatora
  Odległość: 25 metrów
  Postawa: stojąca z wolnej ręki lub oburącz
  2. Pistolet centralnego zapłonu (o kalibrze 7,62 - 11,43) Nieograniczona ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut
  2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 15 minut (tarcze zawieszone jedna nad drugą)
  Cel: pistoletowa tarcza olimpijska (TS 4)
  Broń: własna lub, po wcześniejszym uzgodnieniu, organizatora
  Odległość: 25 metrów
  Postawa: stojąca z wolnej ręki lub oburącz
 7. Sprawy finansowe:
  • koszty przejazdu i pobytu (ewentualny nocleg i wyżywienie) na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,
  • koszty zakupu amunicji wystrzelonej przez zawodników na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,
  • pozostałe koszty pokrywają organizatorzy.
 8. Nagrody:
  • za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej zawodnicy otrzymają okolicznościowe puchary i dyplomy,
  • za miejsca IV-VI zawodnicy otrzymują dyplomy.
 9. Zawody przeprowadza się w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy PZSS.
 10. Zgłoszenia:
  • W dniu zawodów.
   Informacje na temat zawodów można uzyskać:
   Albert Dzik
   tel. kom. 607088575.
 11. Postanowienia końcowe:
  • Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.
  • Zawodnik ma prawo złożyć protest od razu poza zakończeniu strzelania w danej konkurencji
  • Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100,00 zł
  • W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi
  • Startujący oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez WMKS „KORMORAN” w Olsztynie oraz wykorzystania jego wizerunku na wszystkich polach, co poświadcza podpisem na metryczce

Z poważaniem organizatorzy