IV Runda o mistrzostwo WMKS Kormoran 2018 - regulamin

Opublikowano: sobota, 13 październik 2018
 1. Cel zawodów:
  • propagowanie sportu strzeleckiego wśród strzelców powszechnych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz województw ościennych,
  • rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur.
 2. Organizatorzy:
  • Warmińsko-Mazurski Klub Strzelecki KORMORAN w Olsztynie,
  • Firma Szkoleniowo – Usługowa „ALMAX” w Olsztynie.
 3. Termin i miejsce:
  21 października 2017 roku. Strzelnica F.S.U „ALMAX”, ul. Żołnierka 15. Rozpoczęcie zawodów w dniu 21.10.2017 r. o godz. 9.00. W godzinach 9.00-10.30 przeprowadzona zostanie konkurencja w ograniczonym czasie (karabin sportowy + strzelba). Od godz. 10.30 przeprowadzone zostaną konkurencje Psp-20 oraz Pcz - 20.
 4. Zasady uczestnictwa:
  Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego w wysokości 10,00 zł od konkurencji (członkowie WMKS „KORMORAN”), zawodnicy innych klubów oraz kandydaci do WMKS „KORMORAN” ponoszą opłatę startową 30,00 zł od konkurencji. Startowe płatne po przybyciu na strzelnicę.
 5. Zasady punktacji, klasyfikacja:
  W zawodach prowadzi się tylko klasyfikację indywidualną. W konkurencjach Psp-20 i Pcz-20 w przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje większa liczba centralnych 10, następnie ostatnia seria, w dalszej kolejności, większa liczba 10, następnie 9, itd.
  W przypadku konieczności kalibrowania, przestrzelina oceniana będzie kalibrem, z którego strzelał dany zawodnik.
  Powyższe zasady nie dotyczą konkurencji nr 3 (karabin sportowy + strzelba gładkolufowa).
 6. Konkurencje (open):
  Pistolet sportowy (np. Margolin) Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,
  2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 15 minut
  Cel - tarcza olimpijska TS-4 (pierwsza nad drugą)
  Broń - własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
  Odległość - 25 metrów
  Postawa - z jednej ręki lub oburącz
  Pistolet centralnego zapłonu Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,
  2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 15 minut
  Cel - tarcza olimpijska TS-4 (pierwsza nad drugą)
  Broń - własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
  Odległość - 25 metrów
  Postawa - z jednej ręki lub oburącz
  Konkurencja karabin sportowy + strzelba gładkolufowa (strzelanie na czas do wyznaczonych celów) Regulamin strzelania przedstawiony zostanie zawodnikom w dniu strzelania. Zawodnik może mieć własną broń i amunicję.
  Niezbędna ilość amunicji przewidziana w tej konkurencji:
  • 5 naboi w kal. 5,6 mm,
  • 5 naboi w kal. 12 (tylko i wyłącznie typu Breneke)
  Do konkurencji zostanie dopuszczona broń:
  • karabin sportowy o kal. 5,6 mm (karabin powtarzalny),
  • strzelba gładkolufowa powtarzalna o kal. 12

  O kolejności w zawodach decyduje suma punktów uzyskana w trakcie strzelania ocenianego (bez strzałów próbnych).
  Broń i amunicja we wszystkich konkurencjach własna.
  W przypadku braku własnej broni, po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość skorzystania z broni organizatora (za dodatkową opłatą)!
  Uczestnicy zawodów mogą korzystać z przyrządów do obserwacji przestrzelin (lunety, lornetki). Organizator nie zapewnia takich przyrządów.
 7. Sprawy finansowe:
  • koszty przejazdu i pobytu (ewentualny nocleg i wyżywienie) na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,
  • koszty zakupu amunicji wystrzelonej przez zawodników na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,
  • pozostałe koszty pokrywają organizatorzy.
 8. Nagrody:
  • za miejsca I-III w klasyfikacji w poszczególnych konkurencjach zawodnicy otrzymają okolicznościowe puchary, dyplomy, za miejsca IV-VI zawodnicy otrzymują dyplomy.
 9. Zawody przeprowadza się w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy PZSS.
 10. Zgłoszenia:
  W dniu zawodów.
  Informacje na temat zawodów można uzyskać:
  Albert Dzik
  tel. kom. 607088575
 11. Postanowienia końcowe:
  Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi. Zawodnik ma prawo złożyć protest od razu poza zakończeniu strzelania w danej konkurencji. Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100,00 zł. W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.

Z poważaniem organizatorzy