Puchar FSU Almax 2018 - regulamin

Opublikowano: środa, 07 listopad 2018
 1. Cel zawodów:
  • propagowanie sportu strzeleckiego wśród strzelców powszechnych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz województw ościennych,
  • rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur,
  • zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie strzelcom sportowym.
 2. Organizatorzy:
  • Firma Szkoleniowo - Usługowa „ALMAX” w Olsztynie,
  • Warmińsko-Mazurski Klub Strzelecki KORMORAN w Olsztynie,
 3. Termin i miejsce:
  17-18 listopada 2018 roku. Strzelnica F.S.U „ALMAX”, ul. Żołnierka 15 w Olsztynie. Rozpoczęcie zawodów w dniu 17.11.2018 r. o godz. 14.30. W dniu 18.11.2018 r. w godz. 09.00-10.30 przeprowadzona zostanie konkurencja w ograniczonym czasie (karabin sportowy + strzelba). Od godz. 11.00 konkurencje Psp-20 oraz Pcz-20.
 4. Zasady uczestnictwa:
  Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego w wysokości 15,00 zł od konkurencji. Startowe płatne po przybyciu na strzelnicę. W zawodach mogą uczestniczyć osoby zainteresowane uprawianiem strzelectwa sportowego.
 5. Zasady punktacji, klasyfikacja:
  W zawodach prowadzi się tylko klasyfikację indywidualną. W konkurencjach Psp-20 i Pcz-20 w przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje większa liczba centralnych 10, następnie ostatnia seria, w dalszej kolejności większa liczba 10, następnie 9, itd.
  W przypadku konieczności kalibrowania, przestrzelina oceniana będzie kalibrem, z którego strzelał dany zawodnik.
  Powyższe zasady nie dotyczą konkurencji nr 3 (karabin sportowy + strzelba gładkolufowa).
 6. Konkurencje (open):
  Pistolet sportowy (np. Margolin) (Psp-20) Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,
  2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 15 minut
  Cel - tarcza olimpijska TS-4 (pierwsza nad drugą)
  Broń - własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
  Odległość - 25 metrów
  Postawa - z jednej ręki lub oburącz
  Pistolet centralnego zapłonu (Pcz-20) Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,
  2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 15 minut
  Cel - tarcza olimpijska TS-4 (pierwsza nad drugą)
  Broń - własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
  Odległość - 25 metrów
  Postawa - z jednej ręki lub oburącz
  Konkurencja karabin sportowy + strzelba gładkolufowa (strzelanie na czas do wyznaczonych celów) Regulamin strzelania przedstawiony zostanie zawodnikom w dniu strzelania. Zawodnik może mieć własną broń i amunicję.
  Niezbędna ilość amunicji przewidziana w tej konkurencji:
  • 5 naboi w kal. 5,6 mm,
  • 5 naboi w kal. 12 (tylko i wyłącznie typu Breneke)
  Do konkurencji zostanie dopuszczona broń:
  • karabin sportowy o kal. 5,6 mm (karabin powtarzalny),
  • strzelba gładkolufowa powtarzalna o kal. 12

  O kolejności w zawodach w konkurencjach Psp-20 oraz Pcz-20 decyduje suma punktów uzyskana w trakcie strzelania ocenianego (bez strzałów próbnych).
  W konkurencji karabin sportowy + strzelba gładkolufowa o kolejności decyduje najniższy czas strzelania (czas strzelania + sekundy karne).
  Broń i amunicja we wszystkich konkurencjach własna.
  W przypadku braku własnej broni, po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość skorzystania z broni organizatora (za dodatkową opłatą)!
  Uczestnicy zawodów mogą korzystać z przyrządów do obserwacji przestrzelin (lunety, lornetki). Organizator nie zapewnia takich przyrządów.
 7. Sprawy finansowe:
  • koszty przejazdu i pobytu (ewentualny nocleg i wyżywienie) na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,
  • koszty zakupu amunicji wystrzelonej przez zawodników na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,
  • pozostałe koszty pokrywają organizatorzy.
 8. Nagrody:
  • za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej zawodnicy otrzymają okolicznościowe puchary, dyplomy, za miejsca IV-VI zawodnicy otrzymają dyplomy,
  • puchary i dyplomy ufundowane zostaną przez F.S.U. „ALMAX” w Olsztynie.
 9. Zawody przeprowadza się w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy PZSS.
 10. Zgłoszenia:
  W dniu zawodów.
  Informacje na temat zawodów można uzyskać:
  Albert Dzik
  tel. kom. 607088575
 11. Postanowienia końcowe:
  Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi. Zawodnik ma prawo złożyć protest od razu po zakończeniu strzelania w danej konkurencji. Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100,00 zł. W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.

Z poważaniem organizatorzy