Puchar Prezesa WMKS Kormoran 2017 - regulamin

Opublikowano: sobota, 25 listopad 2017
 • Cel zawodów:
  • propagowanie sportu strzeleckiego wśród strzelców powszechnych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz województw ościennych,
  • rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur,
  • zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie strzelcom powszechnym.
 • Organizatorzy:
  • Warmińsko-Mazurski Klub Strzelecki KORMORAN w Olsztynie,
  • Firma Szkoleniowo – Usługowa „ALMAX” w Olsztynie.
 • Termin i miejsce:
  3 grudnia 2017 roku. Strzelnica F.S.U „ALMAX”, ul. Żołnierka 15. W godzinach 9.00-11.00 przeprowadzona zostanie konkurencja karabin + strzelba. Od godz. 11.00 przeprowadzone zostaną konkurencje Psp-20 oraz Pcz-20.
 • Zasady uczestnictwa:
  Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego w wysokości 10,00 zł od konkurencji (członkowie WMKS „KORMORAN”), zawodnicy innych klubów oraz kandydaci do WMKS „KORMORAN” ponoszą opłatę startową 30,00 zł od konkurencji. Startowe płatne po przybyciu na strzelnicę. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, zainteresowane uprawianiem strzelectwa sportowego.
 • Zasady punktacji, klasyfikacja:
  W zawodach prowadzi się tylko klasyfikację indywidualną. W konkurencjach Psp-20 i Pcz-20 w przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje większa liczba centralnych 10, następnie ostatnia seria, w dalszej kolejności, większa liczba 10, następnie 9, itd.
  W przypadku konieczności kalibrowania, przestrzelina oceniana będzie kalibrem, z którego strzelał dany zawodnik.
  Powyższe zasady nie dotyczą konkurencji nr 3 (karabin + strzelba gładkolufowa).
 • Konkurencje:
  Pistolet sportowy (np. Margolin) Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,
  2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 15 minut
  Cel - tarcza olimpijska TS-4 (pierwsza nad drugą)
  Broń - własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
  Odległość - 25 metrów
  Postawa - z jednej ręki lub oburącz
  Pistolet centralnego zapłonu Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,
  2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 15 minut
  Cel - tarcza olimpijska TS-4 (pierwsza nad drugą)
  Broń - własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
  Odległość - 25 metrów
  Postawa - z jednej ręki lub oburącz
  Karabin + strzelba gładkolufowa (strzelanie na czas do wyznaczonych celów) Regulamin strzelania przedstawiony zostanie zawodnikom w dniu strzelania.
  Zawodnik może mieć własną broń i amunicję.
  Niezbędna ilość amunicji przewidziana w tej konkurencji:
  • 10 naboi w kal. 5,6 mm,
  • 5 naboi w kal. 12 (tylko i wyłącznie typu Breneke)
  Do konkurencji zostanie dopuszczona broń:
  • karabin sportowy (powtarzalny) o kal. 5,6 mm z otwartymi przyrządami celowniczymi (należy mieć ze sobą 2 magazynki),
  • strzelba gładkolufowa powtarzalna o kal. 12

  O kolejności w zawodach decyduje suma punktów uzyskana w trakcie strzelania ocenianego (bez strzałów próbnych).
  Broń i amunicja we wszystkich konkurencjach własna.
  W przypadku braku własnej broni, po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość skorzystania z broni organizatora (za dodatkową opłatą)!
  Uczestnicy zawodów mogą korzystać z przyrządów do obserwacji przestrzelin (lunety, lornetki). Organizator nie zapewnia takich przyrządów.
 • Sprawy finansowe:
  • koszty przejazdu i pobytu (ewentualny nocleg i wyżywienie) na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,
  • koszty zakupu amunicji wystrzelonej przez zawodników na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,
  • pozostałe koszty pokrywają organizatorzy.
 • Nagrody:
  • za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej zawodnicy otrzymają okolicznościowe puchary, dyplomy, za miejsca IV-VI zawodnicy otrzymują dyplomy.
 • Zawody przeprowadza się w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy PZSS.
 • Zgłoszenia:
  W dniu zawodów.
  Informacje na temat zawodów można uzyskać:
  Albert Dzik
  tel. kom. 607088575
 • Postanowienia końcowe:
  Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi. Zawodnik ma prawo złożyć protest od razu poza zakończeniu strzelania w danej konkurencji. Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100,00 zł. W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.

Z poważaniem organizatorzy